Слоўнік - Словарь > Рух > Вандраваць – Путешествовать

Вандраваць – Путешествовать

Вандраваць

Мы любім вандраваць па розных краінах.
Мы любим путешествовать по разным странам.

Мікола вандруе кожнае лета.
Николай путешествует каждое лето.

Летась Алесь, Саша і Наталля вандравалі па Італіі.
В прошлом году Алесь, Саша и Наталья путешествовали по Италии.

Па-беларуску “вандраваць” значыць тое ж самае, што “падарожнічаць”.
По-белорусски “вандраваць” значит то же самое, что  “падарожнічаць”.