Слоўнік - Словарь > Рух > Пехатой – Пешком

Пехатой – Пешком

Пехатой

Мы вырашылі ісці да лесу пехатой.
Мы решили идти до леса пешком.

Хадзіць пехатой вельмі карысна для здароўя.
Ходить пешком очень полезно для здоровья.