Слоўнік - Словарь > Рух > Паехаць – Поехать

Паехаць – Поехать

Паехаць

Заўтра я паеду да бацькоў.
Завтра я поеду к родителям.

Алесь паехаў адпачываць.
Алесь поехал отдыхать.

Паехалі на мора!
Поехали на море!

Глядзі таксама: (Смотри также:)

Ехаць – Ехать