Слоўнік - Словарь > Рух > Хадзіць – Ходить

Хадзіць – Ходить

Хадзіць

Ён пачаў хутка хадзіць па пакоі.
Он начал быстро ходить по комнате.

Мой гадзіннік ходзіць добра.
Мои часы идут хорошо.

Амаль кожны тыдзень мы ходзім у тэатр.
Почти каждую неделю мы ходим в театр.

Хадзем дадому!
Пойдём домой!

Глядзі таксама: (Смотри также:)

Прыходзіць – Приходить