Слоўнік - Словарь > Рух > Ісці – Идти

Ісці – Идти

Ісці

Я іду па дарозе.
Я иду по дороге.

Ён ідзе сёння ў басейн.
Он идёт сегодня в бассейн.

Мы ідзём гуляць з сабакам.
Мы идём гулять с собакой.

Цягнік далей не ідзе!
Поезд дальше не идёт!

Глядзі таксама: (Смотри таже:)

Пайсці – Пойти