Слоўнік - Словарь > Рух > Ехаць – Ехать

Ехаць – Ехать

Ехаць

Я еду летам на мора.
Я еду летом на море.

Мы доўга ехалі на аўтобусе.
Мы долго ехали на автобусе.

Саша едзе заўтра да бацькоў.
Саша едет завтра к родителям.

Глядзі таксама: (Смотри также:)

Паехаць – Поехать