Слоўнік - Словарь > Горад – Город > Пераход – Переход

Пераход – Переход

Пераход

Пераход

Пераход

Мы пайшлі на пераход.
Мы пошли на переход.

На пераходзе Алесь спыніўся.
На переходе Алесь остановился.

Глядзі таксама: (Смотри также:)

Пешаходны пераход – Пешеходный переход

Падземны пераход – Подземный переход