Слоўнік - Словарь > Мэбля > фатэль-кресло

фатэль-кресло

Мой фатэль быў пусты цi здаваўся пустым. Але я зразуме́щ, што ЁН быў там, сядзе́ў у маiм фатэ́лi i чыта́ў. (А.Глобус)

Мое кресло было пустым или казалось пустым . Но я понял , что ОН был там, сидел в моем кресле и читал.

Граматычныя формы

Адз.л. Мн.л.
N прыгожы фатэль (красивое кресло) цудоўныя фатэлі (прекрасные кресла)
N2 не было фатэля (не было кресла) не было фатэляў (не было кресел)
N3 фатэлю (креслу) фатэлям (креслам)
N4 набыць фатэль (купить кресло) набыць фатэлі (купить кресла)
N5 фатэлем (креслам)  фатэлямі (креслами)
N6 стаяць пры фатэлі (стояить при кресле) стаяць пры фатэлях (стоять при креслах)

fatel'