Слоўнік - Словарь > Ежа, харчаванне - Еда, питание > Гародніна - Овощи > Спаржа — Спаржа

Спаржа — Спаржа

Спаржа

Травяністая расліна з тонкім лускаватым лісцем, тоўстыя і бялёсыя маладыя парасткі каторага ўжываюцца ў ежу.

Травянистое растение с тонкими чешуйчатыми листьями, толстые и беловатые молодые побеги которого употребляются в пищу.

Грамматические формы:

Адз. л.

Ед.ч.

Мн. л.

Мн.ч.

Н. с.

И.п.

Спаржа

Спаржа

——-

Спаржи

Р. с.

Р.п.

Спаржы

Спаржи

———

Спарж

Д. с.

Д.п.

Спаржы

Спарже

———

Спаржам

В. с.

В.п.

Спаржу

Спаржу

———

Спаржи

Тв. с.

Тв.п.

Спаржай

Спаржей

———

Спаржами

М. с.

П.п.

Аб спаржы

О спарже

———

О спаржах

 

Словаўтварэнне:

Словообразование:

Спаржавы

Спаржевый

Словазлучэнні:

Словосочетания:

Прыгатаваная спаржа

Приготовленная спаржа

Спаржавы гарнір

Спаржевый гарнир

Сказы:

Предложения:

Спаржу нельга есці, калі ў вас на яе алергія.

Спаржу нельзя есть, если у вас на ее аллергия.

Спаржа — сапраўдная скарбніца вітамінаў.

Спаржа – настоящая кладезь витаминов.