Слоўнік - Словарь > Ежа, харчаванне - Еда, питание > Час харчавання – Время приёма пищи > Абедаць – Обедать

Абедаць – Обедать

Абедаць

Мы абедаем удзень, прыкладна з дванаццаці да пятнаццаці гадзін.
Мы обедаем днём, примерно с двенадцати до пятнадцати часов.

Давайце пойдзем абедаць у піцэрыю.
Давайте пойдём обедать в пиццерию.

Пасля экскурсіі мы абедалі ў кавярні.
После экскурсии мы обедали в кафе.