Слоўнік - Словарь > Дарога, кірунак - Дорога, направление > Рог – Угол

Рог – Угол

Рог

Рог – месца, дзе сходзяцца два вонкавыя бакі прадмета.
Угол – место, где сходятся две внешніе стороны предмета.

На рагу вуліцы стаіць прыгожы шматпавярховік.
На углу улицы стоит красивая многоэтажка.

Сустрэнемся на рагу!
Встретимся на углу!

Чалавек у шэрым паліто завярнуў за рог.
Человек в сером пальто завернул за угол.

У новай кнізе я заўважыла загнуты ражок старонкі.
В новой книге я заметила загнутый уголок страницы.