Слоўнік - Словарь > Дарога, кірунак - Дорога, направление > Павярнуць – Повернуть

Павярнуць – Повернуть

Павярнуць

Праз гадзіну дарога павярнула направа.
Через час дорога повернула направо.

Мы павярнулі налева і ўбачылі шыкоўны палац.
Мы повернули налево и увидели шикарный дворец.

Каб прайсці да бібліятэкі, праз квартал павярніце направа.
Чтобы пройти до библиотеки, через квартал поверните направо.