Слоўнік - Словарь > Дарога, кірунак - Дорога, направление > Кірунак – Направление

Кірунак – Направление

Кірунак

Гэта правільны кірунак.
Это правильное направление.

Давай пойдзем у гэтым кірунку!
Давай пойдём в этом направлении!

У некаторых выпадках замест слова “кірунак” ужываюць таксама слова “напрамак”.
В некоторых случаях вместо слова “кірунак” употребляют также слово “напрамак”.