Слоўнік - Словарь > Дарога, кірунак - Дорога, направление > Дарога – Дорога

Дарога – Дорога

Дарога

Гэта была доўгая дарога.
Это была длинная дорога.

Мы ішлі па дарозе.
Мы шли по дороге.

Ідзіце па гэтай дарозе проста наперад, а потым павярніце направа.
Идите по этой дороге прямо вперёд, а потом поверните направо.