Слоўнік - Словарь > Часткі цела > Завалкі (Гланды)

Завалкі (Гланды)

У мяне запаліліся завалкі (гланды).