Слоўнік - Словарь > Часткі цела > Вуха – Ухо

Вуха – Ухо

Вуха

З дапамогай вуха мы здольныя чуць розныя гукі.
С помощью уха мы способны слышать разные звуки.

У большасці жывых істот на Зямлі два вухі.
У большинства живых существ на Земле два уха.

Ён так змерз, што нават вушы пасінелі ад холаду.
Он так замёрз, что даже уши посинели от холода.