Слоўнік - Словарь > Часткі цела > Рука – Рука

Рука – Рука

Рука

Трымаць відэлец у правай руцэ.
Держать вилку в правой руке.

Працягваць руку дапамогі (фразеалагізм).
Протягивать руку помощи (фразеологизм).

Рука руку мые (фразеалагізм).
Рука руку моет (фразеологизм).