Слоўнік - Словарь > Часткі цела > Нага – Нога

Нага – Нога

Нага

Людзі ходзяць на дзвюх нагах.
Люди ходят на двух ногах.

Бусел стаіць на адной назе.
Аист стоит на одной ноге.

Васіль сядзеў, паклаўшы нага за нагу.
Василий сидел нога за ногу.

Ісці ў нагу з часам (фразеалагізм).
Идти в ногу со временем (фразеологизм).