Слоўнік - Словарь > Характарыстыка чалавека - Характеристика человека > Дапытлівы — Любознательный

Дапытлівы — Любознательный

Дапытлівы

Дапытлівы

  • Які імкнецца ўсё зразумець, пазнаць, набыць новыя веды.
  • Который стремится всё понять, познать, приобрести новые знания.
М. р.

М. р.

Н. р.

Ср. р.

Ж. р.

Ж. р.

Мн. лік

Мн. число

N Дапытлівы

Любознательный

Дапытлівае

Любознательное

Дапытлівая

Любознательная

Дапытлівыя

Любознательные

N2 Дапытлівага

Любознательного

Дапытлівага

Любознательного

Дапытлівай

Любознательной

Дапытлівых

Любознательных

N3 Дапытліваму

Любознательному

Дапытліваму

Любознательному

Дапытлівай

Любознательной

Дапытлівым

Любознательным

N4 Дапытлівага

Любознательного

Дапытлівае

Любознательное

Дапытлівую

Любознательную

Дапытлівых

Любознательных

N5 Дапытлівым

Любознательным

Дапытлівым

Любознательным

Дапытлівай

Любознательной

Дапытлівымі

Любознательными

N6 Дапытлівага

Любознательном

Дапытлівае Любознательном Дапытлівую

Любознательной

Дапытлівых

Любознательных

 

Словазлучэнні:

Словосочетания:

  • дапытлівы хлопец;

любознательный парень;

  • дапытлівае дзіця;

любознательное чадо.

Сказы:

Предложения:

  • Глеб – хлопец дапытлівы, разумны, гэтым ён усім і падабаецца.

Глеб – парень любознательный, умный, этим он всем и нравится.

  • Каця — дзяўчынка цікаўная, дапытлівая.

Катя – девочка любознательная, любопытная.