Практыкаванні > Грамматика через фразеологию

Грамматика через фразеологию

У гэтым раздзеле прапануем вывучаць граматыку беларускай мовы разам з фразеалогіяй! Прапанавыныя практыванні па граматыцы базуюцца на беларускіх прыказках, прымаўках і фразеалагізмах, таму вы зможаце не толькі праверыць свае практычныя і тэарэтычныя веды і ўменні, але і ўзбагаціць свой слоўнікавы запас устойлівымі спалучэннямі.

Практыкаванні з дзеясловамі – Упражнения с глаголами
Практыкаванні з прыметнікамі – Упражнения с прилагательными
Практыкаванні з прыназоўнікамі – Упражнения с предлогами
Практыкаванні з назоўнікамі — Упражнения с существительными