Практыкаванні

Практыкаванні

(Па-беларуску) Правапіс канчаткаў
(Па-беларуску) Склон прыметнікаў, якія характарызуюць чалавека (класіфікацыя)
(Па-беларуску) Словы па-беларуску
Часціны мовы па тэме «Вандроўкі»
(Па-беларуску) Кветкі па-беларуску
(Па-беларуску) Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (запоўніце пропускі)
(Па-беларуску) Знайдзі «Назвы грыбоў»
Склоны назоўнікаў па тэме «Вадроўкі»
(Па-беларуску) Гульня “Знайдзі аднолькавыя пары”
(Па-беларуску) Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (пазл)
(Па-беларуску) Назоўнікі
Знайсці памылкі ў сказах па тэме «Вандроўкі»
(Па-беларуску) Крыжаванка
(Па-беларуску) Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (знайдзі пару)
(Па-беларуску) Разгадай крыжаванку
Правер сябе па тэме «Вандроўкі»
(Па-беларуску) Знайдзі “З’явы прыроды”
(Па-беларуску) Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (класіфікацыя)
(Па-беларуску) Знайдзі пару
Крыжаванка па тэме » Вандроўкі»
(Па-беларуску) Назоўнікі
(Па-беларуску) Прыметнікі, якія характарызуюць чалавека (адпаведнікі ў сетцы)
(Па-беларуску) Гукі беларускай мовы
Тэкст па тэме «Вандроўкі»
(Па-беларуску) З’явы прыроды па-беларуску
(Па-беларуску) Устаўце прапушчаныя літары
Фанетыка-Фонетика. Арфаэпія-Орфоэпия
Адпаведнікі па тэме «Вандроўкі»
(Па-беларуску) Род назоўнікаў
(Па-беларуску) Пачуцці па-беларуску