Белорусский язык с вдохновением!

Асновы – для тых, хто пачынае вывучаць беларускую мову.

Слоўнік – вывучаем словы і іх ужыванне ў мове.
Словарь – учим слова и их употребление в языке.

Дыялогі – размаўляем, задаём пытанні, вучымся камунікаваць.
Диалоги – говорим, задаём вопросы, учимся общаться.

Тэксты – чытаем, слухаем, паўтараем.
Тексты – читаем, слушаем, повторяем.

Практыкаванні – спраўджваем сябе і замацоўваем веды.
Упражнения – проверяем себя и закрепляем знания.


Сайт «Вывучаем беларускую: з любоўю да мовы» — гэта эксперыментальная пляцоўка для студэнтаў, якія вучацца ствараць электронныя навучальныя рэсурсы па беларускай мове.
Сайт «Изучаем белорусский: с любовью к языку» — это экспериментальная площадка для студентов, которые учатся создавать электронные образовательные ресурсы по белорусскому языку.

Прапанаваныя на сайце вучэбныя матэрыялы ўвесь час удасканальваюцца і пашыраюцца. Гэта доўгатэрміновы праект, які паляпшаецца, дзякуючы намаганням розных удзельнікаў.
Предложенные на сайте учебные материалы всё время уточняются и расширяются. Это долговременный проект, который улучшается, благодаря усилиям разных участников.